Tipy na jídlo

Kraj má svébytnou kulinární tradici, kterou můžete alespoň zčásti ochutnat v každé místní restauraci. Za návštěvu stojí určitě chaty na hřebenech, šenky, pivovary a kavárny v dolinách. Valašsko patřilo historicky k nejchudším oblastem dnešní České republiky. Vydobýt z neúrodných políček alespoň zelí a brambory dalo hodně práce, trochu úrody poskytovaly stromy a zbytek zásob do spíže obstarala nevelká stáda ovcí a koz. Tyto čtyři ingredience jsou základem místních specialit dodnes.

(Pokračování textu…)

Valašské kroje

Valašsko si mimo jiné dochovalo také své lidové kroje. Jejich kroje jsou na rozdíl od oděvů z úrodných a ve své době bohatých krajů poměrně prosté. Díky horskému prostředí lze na krojích objevit řadu prvků, které jsou vázané na staré evropské formy oblékání a přírodní materiál. Kroje mužů a žen se liší.

(Pokračování textu…)

Náboženství na Valašsku

I Valašsko má své náboženství. Ti, co Valašsko a Valašský lid navštíví osobně poznají, že Valaši jsou národ velmi nábožensky založen a víra je mnohdy nezbytnou součástí jejich životů. Valašsko se svou náboženskou strukturou stále ještě výrazně liší od zbytku republiky. Převládá zde římskokatolické a evangelické náboženství.

(Pokračování textu…)

Tipy na výlety po Valašsku

Valašsko nabízí spoustu aktivního odpočinku, poznávání, relaxu a aktivit pro páry, partu přátel, nebo pro rodiny s dětmi.

(Pokračování textu…)

Dochovaná řemesla na Valašsku

Ještě dnes v některých vesnicích naleznete živnostníky, kteří se živí dochovanými řemesly. 

(Pokračování textu…)

Valašské tradice

Valaši jsou na svou historii právem pyšní, a proto si udržují nejen své nářečí, lidové kroje, ale striktně dodržují některé z valašských tradic. Díky těmto dochovaným tradicím můžete nahlédnout do historie a představit si, jak se skutečně dříve žilo.

(Pokračování textu…)

Po stopách Valašska

Valašsko je úchvatný region, který by měl každý alespoň jednou za svůj život navštívit. Za zmínku stojí nejen místní příroda, valašská města, venkov, obyvatelé a jejich nářečí, ale také valašská kultura, umění, hudba, zvyky a tradice. Nezapomeňte ani na místní gastronomii, která určitě stojí za to! Tento článek vás tímto malebným regionem provede od A až do Z.

(Pokračování textu…)

Pohostinné obyvatelstvo na Valašsku

Národnost

Na Valašsku žije 250 000 obyvatel. Obyvatelstvo má s odkazem na historii, osidlování a kolonizaci širší národností složení. Tvoří ho Češi, Moravané a Slováci. Starší data ukazují procenta skladby obyvatelstva. Statistiky k 1. březnu 2001 (385 627 obyvatel) ukazují 88,83% české národnosti, 7,35% moravské národnosti, 0,03% slezské národnosti a 1,37% národnosti slovenské.

(Pokračování textu…)

Srdce přírody

CHKO Beskydy

Asi nejnavštěvovanější cílovou destinací pro milovníky přírody, je CHKO Beskydy. Svou rozlohou 1 160 km² je největší chráněnou krajinou oblastí v České republice. V CHKO vás okouzlí zbytky původních pralesů s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin, pestré louky, které hrají nejrůznějšími barvami, pastviny a unikátní povrchové i podzemní jevy.

(Pokračování textu…)

...