Naposledy hledáno


zátočina – zápačina (Z) (zobrazeno 2 ×, naposledy 2018-05-27 21:45:39)
skuhrat – škňúrať (zobrazeno 1 ×, naposledy 2018-05-27 20:59:23)
žadonit – mámiť, sotoniť, ulírovať (zobrazeno 1 ×, naposledy 2018-05-27 20:58:56)
žadonit – žgamrať, žgemrať, žgavrať, žgrňeť, škňúrať /» za-/ (zobrazeno 1 ×, naposledy 2018-05-27 20:58:56)
žadonit – žgŕňať, žgřáňať, žgřaňeť, žgřaniť (zobrazeno 1 ×, naposledy 2018-05-27 20:58:56)
dotírat – dotírať, dochodiť (Chceš-i to dostať, musíš naň furt dochodiť.) (zobrazeno 1 ×, naposledy 2018-05-27 20:58:19)
dotírat – nastupovať (zobrazeno 1 ×, naposledy 2018-05-27 20:58:19)
dotírat – opléť sa (Nevím, proč sa tak na mňa opléł.) (zobrazeno 1 ×, naposledy 2018-05-27 20:58:19)
prosit – ptať /» po-, vy-/ (zobrazeno 5 ×, naposledy 2018-05-27 20:58:05)
vozka – furman, forman (zobrazeno 1 ×, naposledy 2018-05-27 20:27:31)
cesta – túra (zobrazeno 53 ×, naposledy 2018-05-27 20:26:24)
moci – mocť, dať sa (Dá sa už.) (zobrazeno 18 ×, naposledy 2018-05-27 20:24:43)
kdykoliv – bár(s) dy, bár(s) gdy (zobrazeno 3 ×, naposledy 2018-05-27 20:23:48)
i když – choť, třebas, choťaž (M) (zobrazeno 16 ×, naposledy 2018-05-27 20:23:14)
přestože – bar(s), bár(s), choťaž (M) (zobrazeno 5 ×, naposledy 2018-05-27 20:23:00)
třebaže – bár, bárs (Bár je bohatá, přeca jí nechcu.) (zobrazeno 2 ×, naposledy 2018-05-27 20:22:45)
třebaže – choť (zobrazeno 2 ×, naposledy 2018-05-27 20:22:45)
maminka – mamjenka [mňe] (chasa tak říká hospodyni) (zobrazeno 25 ×, naposledy 2018-05-27 18:16:29)
borůvky – hafery, brusinky (Z) (zobrazeno 135 ×, naposledy 2018-05-27 18:13:34)
utíkat – dať do kyt, dať do myku, dať do noh, dať v kyty [f] (zobrazeno 12 ×, naposledy 2018-05-27 13:21:46)
utíkat – helépať, drhnúť (F), drapčit (Z) (zobrazeno 11 ×, naposledy 2018-05-27 13:21:46)
utíkat – hnať (Cełý vylekaný hnáł dom.) (zobrazeno 11 ×, naposledy 2018-05-27 13:21:46)
utíkat – mygať, mésť (Meť dom!) (zobrazeno 11 ×, naposledy 2018-05-27 13:21:46)
utíkat – pelášit, pazďerokovať, bajzovať+ (zobrazeno 11 ×, naposledy 2018-05-27 13:21:46)
utíkat – svíjať (Hnali ho, ten svíjáł.) (zobrazeno 11 ×, naposledy 2018-05-27 13:21:46)
utíkat – šibať (Už šibaj!) (zobrazeno 11 ×, naposledy 2018-05-27 13:21:46)
utíkat – utekať, uťekať, upalovať, umykat (B) (zobrazeno 11 ×, naposledy 2018-05-27 13:21:46)
utíkat – vypłakovať (Vypłakováł, až patama v řiť hłobíł.) (zobrazeno 11 ×, naposledy 2018-05-27 13:21:46)
utíkat – zdírať, zderygať, zďerygať, vyvazovať (zobrazeno 11 ×, naposledy 2018-05-27 13:21:46)
utíkat – zdrapovať, zdrhať (Zdrháł jak zajíc.) (zobrazeno 11 ×, naposledy 2018-05-27 13:21:46)