Naposledy hledáno


rozbíjet – křápať /» na-, roz-/ (zobrazeno 3 ×, naposledy 2017-09-25 13:18:04)
rozbíjet – třepať (M) (zobrazeno 2 ×, naposledy 2017-09-25 13:18:04)
šikovný – vyobíraný, obrychtovaný (zobrazeno 17 ×, naposledy 2017-09-24 20:56:42)
schovávaná – číhaná (zobrazeno 2 ×, naposledy 2017-09-23 22:23:48)
kůň myší barvy – myška (Ru) (zobrazeno 1 ×, naposledy 2017-09-23 07:54:10)
kůň neposlušný – mrcha (zobrazeno 7 ×, naposledy 2017-09-23 07:53:55)
peřina – duchna (zobrazeno 74 ×, naposledy 2017-09-22 15:58:45)
naběračka – nabiračka, velka leška (F) (zobrazeno 72 ×, naposledy 2017-09-22 12:48:46)
naběračka – polévák, šufánek, žufánek (Vi) (zobrazeno 53 ×, naposledy 2017-09-22 12:48:46)
opilý – nacúďený, nahnatý, boží, nachmelený, navalený (zobrazeno 14 ×, naposledy 2017-09-22 12:00:26)
opilý – nadraný, nadrátovaný, zmatičkovaný (zobrazeno 13 ×, naposledy 2017-09-22 12:00:26)
opilý – napatnásťený, připatnásťený, naž(h)ratý (zobrazeno 13 ×, naposledy 2017-09-22 12:00:26)
opilý – opitý (Ru) (na Rusavě též ve výrazech: nacecáł sa; má voničku v hłavje, chodí s fagótem, hledí na nebozíz, vidí dłáto, kmotra motałka ho navščíviła) (zobrazeno 13 ×, naposledy 2017-09-22 12:00:26)
opilý – ož(h)rałý, ož(h)ratý, ožvantaný, pijaný (zobrazeno 13 ×, naposledy 2017-09-22 12:00:26)
opilý – ožhrałý, nalétý, namazaný, nakřápnutý (zobrazeno 13 ×, naposledy 2017-09-22 12:00:26)
opilý – róchłý, smýkłý, sťatý, natrúbený, podrúšený (zobrazeno 13 ×, naposledy 2017-09-22 12:00:26)
opilý – zež(h)ratý, nasłopaný (zobrazeno 13 ×, naposledy 2017-09-22 12:00:26)
slepice – kura, kuřica, kuřička, kuřisko (zobrazeno 27 ×, naposledy 2017-09-22 11:38:34)
slepice – tutka (Vi) (zobrazeno 25 ×, naposledy 2017-09-22 11:38:34)
cesta – túra (zobrazeno 41 ×, naposledy 2017-09-22 11:38:10)
zábava – pobava (zobrazeno 38 ×, naposledy 2017-09-22 11:26:47)
chlapec – chłapec, chłapík, odrostek, utřinos (zobrazeno 132 ×, naposledy 2017-09-21 22:36:11)
chlapec – synek, syneček (užívá se jen v jednotném čísle, v množném "chłapci, ogaři") (zobrazeno 136 ×, naposledy 2017-09-21 22:36:11)
les – les, hora (zobrazeno 19 ×, naposledy 2017-09-21 22:11:53)
jít – jíť, íť (N - idu, ideš ide, ideme, idete idú; di,dime, dite!; poď, poďme, poďte!; iďa(ci); šéł, šła, šło, šli, šły; pújdu, -deš, -de, pújdeme, -dete, -dú) (zobrazeno 75 ×, naposledy 2017-09-21 22:11:25)
jít – jochať (zobrazeno 69 ×, naposledy 2017-09-21 22:11:25)
doporučení – rada (zobrazeno 5 ×, naposledy 2017-09-21 15:45:08)
polévka – polévka, polívka (Vi) (zobrazeno 27 ×, naposledy 2017-09-21 15:44:32)
nakládat – nakłádať (zobrazeno 2 ×, naposledy 2017-09-21 15:37:09)
sýr – tvaroh (zobrazeno 14 ×, naposledy 2017-09-21 15:36:37)