Naposledy hledáno


zabít – zabiť, zamlaščiť, zamordovať, utratiť (zobrazeno 30 ×, naposledy 2022-03-06 17:42:58)
zabít – zachlopit (Vi) (zobrazeno 29 ×, naposledy 2022-03-06 17:42:58)
zabít – zaluščiť, zabezdušiť, zaťapiť (zobrazeno 29 ×, naposledy 2022-03-06 17:42:58)
zabít – zmárniť, zapleščiť (Zapleščím ťa.) (zobrazeno 29 ×, naposledy 2022-03-06 17:42:58)
tak – tak, tož, toš, toš tak (zobrazeno 129 ×, naposledy 2022-03-06 17:42:37)
ne – neé (zobrazeno 34 ×, naposledy 2022-03-06 17:27:05)
ne – netak (zobrazeno 33 ×, naposledy 2022-03-06 17:27:05)
také – baj, baj-i (zobrazeno 30 ×, naposledy 2022-03-06 17:25:23)
ještě – ešče (zobrazeno 115 ×, naposledy 2022-03-06 17:23:29)
žebřík – řebřík (zobrazeno 9 ×, naposledy 2022-03-04 15:06:13)
nadávat – békať, blfkať, ščekať, držkovať (zobrazeno 23 ×, naposledy 2022-03-04 15:05:57)
nadávat – hromovat (B), blaščat (B) (zobrazeno 21 ×, naposledy 2022-03-04 15:05:57)
nadávat – klať, pekliť, papulovať, hudrovať, fafúňať (zobrazeno 21 ×, naposledy 2022-03-04 15:05:57)
nadávat – rozdavovať sa, rozgebovať sa, paščekovať (zobrazeno 21 ×, naposledy 2022-03-04 15:05:57)
nadávat – sotiť, sołotiť, sakrovať, terentiť, teremtiť (zobrazeno 21 ×, naposledy 2022-03-04 15:05:57)
chlap – mužský (zobrazeno 147 ×, naposledy 2022-03-04 08:21:33)
všechno – všecko [f], de co, gde co (De co zmygsíł.) (zobrazeno 91 ×, naposledy 2022-03-04 08:20:32)
dveře – dveři, dveřa (zobrazeno 61 ×, naposledy 2022-03-03 13:20:53)
čest – česť, reputací (zobrazeno 6 ×, naposledy 2022-03-03 10:35:27)
konat – spravovať, činit (Vi) (zobrazeno 10 ×, naposledy 2022-03-03 10:34:58)
přítel – přítel, kamarád, tovaryš (zobrazeno 72 ×, naposledy 2022-03-03 10:34:20)
vážený – vážený (zobrazeno 11 ×, naposledy 2022-03-03 10:34:13)
svatba – svaďba, zdávka [f], veselí, snub, sobáš (zobrazeno 191 ×, naposledy 2022-03-03 10:34:02)
domácí – domový, domajší (zobrazeno 20 ×, naposledy 2022-03-02 23:05:35)
jít – jíť, íť (N - idu, ideš ide, ideme, idete idú; di,dime, dite!; poď, poďme, poďte!; iďa(ci); šéł, šła, šło, šli, šły; pújdu, -deš, -de, pújdeme, -dete, -dú) (zobrazeno 194 ×, naposledy 2022-03-02 23:04:20)
jít – jochať (zobrazeno 188 ×, naposledy 2022-03-02 23:04:20)
dočkat se – dosobiť sa, doválať sa (zobrazeno 4 ×, naposledy 2022-03-02 23:04:05)
mast – masť, pajc (zobrazeno 5 ×, naposledy 2022-03-01 20:53:53)
spát – gabať (Ďecka, ticho a gabať!) (zobrazeno 86 ×, naposledy 2022-03-01 16:13:30)
spát – spať, drychňat (B) (zobrazeno 74 ×, naposledy 2022-03-01 16:13:30)