Valašsko–český slovník online
Na svatého Josafata, lepší kožich, než-li vata.

pranostika na 27. listopadu | zdroj: Valašské království

Praví roba chlapovi po ránu: „Franto, dneskaj v noci sa mi zdálo, že si mě kúpil nový kožuch!“ „No vidíš, ty mi ani nepoďekuješ.“

náhodný špás