Výslovnost

  1. Hlásku ł vyslovujeme tvrdě, hlásku l a ĺ vyslovujeme vždy měkce (jako ľ).
  2. Hlásky ŕ, ĺ, ł‘ vyslovujeme dlouze.
  3. Hlásku v vyslovujeme někdy jako f (podle označení výslovnosti).
  4. Samohlásku po měkkých souhláskách c, č, ř, š, ž a obojetných s, z vyslovujeme tvrdě (jako polotvrdé y).
  5. Slabiky tvořené samohláskou e ve spojení s měkkými souhláskami ď, ť, ň jsou ve slovníku zapsány jako ďe, ťe, ňe. Slabiky tvořené měkkými retnicemi b´, f´, m´, p´, v´ jsou zapsány jako bje, fje, mje [mňe], pje, vje. Tento způsob zápisu v sobě skrývá výslovnost s rozloženou měkkou retnicí i se zachovalou měkkou labiálou (b´e, f´e, m´e, p´e, v´e)
  6. Alveolární ņ (před hláskami k, g) vyslovujeme jako dlouhé nosové n.
  7. Fonetická varianta i/y se ve výslovnosti dodržuje velmi důsledně.
  8. Stejně tak je třeba dodržovat výslovnost slabik dlouhých a krátkých.

Poznámka:Slovesa v infinitivu jsou ve slovníku zapsána s koncovým ť, na jižním Valašsku (B, Vi, Z) se však vyslovují s t (moset, děłat, byt ap.) .