Vysvětlivky

(B) Brumovsko a Kloboucko
(F) Frenštátsko
(M) Meziříčsko
(J) Jičínsko (Starojicko)
(Ro) Rožnovsko a VK
(Ru) Rusava
(Vi) Vizovicko
(Vs) Vsetínsko
(Z) Zlínsko
(NH) Nový Hrozenkov
(VK) Velké Karlovice
m mužský rod
ž ženský rod
s střední rod
mn. množné číslo
pmn. pomnožné číslo
+ slovo velmi staré
[ ] označení výslovnosti
[f] vyslov f místo v
[mňe] vyslov mňe místo mje
[dl. ł] vyslov ł dlouze
víd.m. vídeňská míra
st.rak. stará rak. jednotka
aj. a jiné
apod. a podobně
atd. a tak dále
např. například
pejor. pejorativně
zhrub. zhruběle
přenes. přeneseně
pův. původně
tzv. takzvaný
??? význam slova není znám
? význam slova nejistý