Valašsko–český slovník online


SlovoVýznamZobrazenoNaposledy
gazdovať, -je 3b hospodařit 156 × 1. 1. 1970 0:00Náhodný špás

„Jurášku“, ptá sa učitelka v hodině matematiky, „koléj je súčet úhlú v trojúhelníku?“ „V trojúhelníku? Tož to je předsaj jasné jak ta facka! Tři rohy, tři úhly!“

Pranostika na 21. února 2024

Když v únoru mušky létajú, to v marcu robky v ruce chuchajú.

Zdroj: Valašské království