Srdce přírody

CHKO Beskydy

Asi nejnavštěvovanější cílovou destinací pro milovníky přírody, je CHKO Beskydy. Svou rozlohou 1 160 km² je největší chráněnou krajinou oblastí v České republice. V CHKO vás okouzlí zbytky původních pralesů s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin, pestré louky, které hrají nejrůznějšími barvami, pastviny a unikátní povrchové i podzemní jevy.

Od roku 2005 v oblastech Beskyd a Horního Vsacka naleznete dvě ptačí oblasti. Nejvyšším bodem je již zmíněná Lysá Hora a nejnižší místo se nachází v údolí Rožnovské Bečvy u Zubří. Kromě nejrůznějších stromů jsou zde i naučné stezky. A například v Dolní Lomné je jedna menší orchidejová louka. V přirozených porostech jsou také vhodná místa pro vzácné druhy živočichů (medvěd, vlk, rys, čolek karpatský, puštík bělavý, vydra říční, čáp černý a další.) V celém CHKO je kladen důraz na citlivý přístup ke zdejší přírodě.

Galovské lúky

V obci Huslenky najdete méně známou, ovšem krásnou oblast Galovské lúky. Velmi početný je zde výskyt prstnatce bezového. V adekvátních podmínkách zde bylo napočítáno přes 6000 rostlin kvetoucích v jednom roce. Pro zdejší lokalitu je typická barevná rozmanitost květů tohoto druhu. Rostou zde jedinci s květy žlutými, červenými i s různými barevnými odchylkami.

Kobzova lípa ve Francově Lhotě

Opomenout bychom neměli ani památný strom ve Francově Lhotě, který je silně spjat s historií. Lípa dosahuje výšky 34 m, obvod kmene má 7,4 m a její věk se odhaduje na 400-500 let. Jedná se o nejmohutnější památný strom v CHKO Beskydy. Lípa je pojmenována podle majitele gruntu, který se v její blízkosti nacházel.

Ne všichni jsou milovníci přírody. Někteří navštěvují raději civilizaci a vyhledávají především rušná města, kde je co vidět. I tací turisté si na Valašsku přijdou na své a uspokojí svá očekávání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *