Pohostinné obyvatelstvo na Valašsku

Národnost

Na Valašsku žije 250 000 obyvatel. Obyvatelstvo má s odkazem na historii, osidlování a kolonizaci širší národností složení. Tvoří ho Češi, Moravané a Slováci. Starší data ukazují procenta skladby obyvatelstva. Statistiky k 1. březnu 2001 (385 627 obyvatel) ukazují 88,83% české národnosti, 7,35% moravské národnosti, 0,03% slezské národnosti a 1,37% národnosti slovenské.

V tomto regionu byl v součtu občanů české a moravské národnosti 96,18% podíl větší, než součet občanů české a moravské národnosti v celé republice. Ať je to tak, či tak, v regionu se velká část obyvatel hlásí k moravské národnosti. Spousta lidí se také označuje za Valachy.

Povaha

Každá země, město, vesnice je tvořena různými lidmi s různými povahami, vlastnostmi a chováním. Jinak tomu není ani v případě Valašska. Každý by si měl udělat svůj obrázek a názor ne z toho, co přečte, ale z toho, co skutečně zažije. Ovšem z vlastní zkušenosti lze říci následující. Pokud pomineme občany měst a zaměříme se na občany přilehlých vesnic, budete možná až překvapeni. Samozřejmě mile. Ať už vás zláká Franclova Lhota, nebo Valašská Bystřice, hlavně ti z velkoměst si budou připadat jako v jiném světě, nebo jako v pohádce. Zejména starší obyvatelstvo je velmi milé, uctivé, každý se na vás usmívá, hned se s vámi dá do řeči, což může někdy zabřednout až do hodinového rozhovoru v jejich chaloupce u hrnku kávy. A co je hodně šokující v dnešní době, je jejich neuvěřitelná pohostinnost. I dnes má spousta obyvatel většinu vlastních produktů (ovoce, zelenina, maso, sýry, vejce). A vůbec se nezdráhají tím, vám cokoliv nabídnout.

Jen je třeba se k nim samozřejmě chovat stejně, jako se chovají oni k vám. Pohrdáním můžete způsobit velkou paseku. Mnohé jistě překvapí jejich nářečí a některá slova, která se dochovala dodnes a používají je každodenně ve svém běžném životě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *