Po stopách Valašska

Valašsko je úchvatný region, který by měl každý alespoň jednou za svůj život navštívit. Za zmínku stojí nejen místní příroda, valašská města, venkov, obyvatelé a jejich nářečí, ale také valašská kultura, umění, hudba, zvyky a tradice. Nezapomeňte ani na místní gastronomii, která určitě stojí za to! Tento článek vás tímto malebným regionem provede od A až do Z.

Kde se Valašsko vzalo

Valach

Valach znamenal rebel, nebo nespokojený živel. Některé prameny uvádí, že pojmenování Valach je slovanskými jazyky převzaté slovo „Walhs“ původně germánského původu, používané starověkými Góty pro pojmenování Keltů a románskými jazyky mluvících národů. S největší pravděpodobností bylo toto označení na obyvatele však přeneseno jako obecné označení pastevců, horalů, nikoli jako etnické označení. Osídlení Valachů na Moravě je historicky velmi mladé. Valašská kolonizace probíhala od 14. do 17. století, kdy valašské pastýřské kmeny migrovaly z oblasti dnešního jižního Rumunska směrem na západ. Při své migraci Valaši postupně ztráceli svůj původní jazyk, i když některá slova a pojmenování zůstávají dodnes zachována.

Valašsko

Pojem vznikl pozvolna s časovým odstupem. K jeho rozšíření přispěla třicetiletá válka a valašské povstání. V rámci valašského povstání, které trvalo až do roku 1644, bylo popraveno zhruba 200 Valachů ve Vsetíně a další byli popraveni v Brně. V souvislosti s těmito událostmi se vžil pojem Valašsko. 

Historie

Východ Moravy má oproti jiným oblastem specifickou historii. Ve 13. století byla osídlována údolí. K výraznějšímu vzestupu počtu obyvatel došlo až v souvislosti s valašskou kolonizací. Po roce 1500 přišel pastevecký lid a osídlil nevyužité kopce a svahy. Nejprve se objevili v regionu, který dnes nazýváme Lašsko. Postupně se pak cílem kolonizace stala celá východní Morava. Valaši byli celkem svobodným lidem a s vyšší šlechtou měli dobré vztahy. Platili valašskou daň (desátý kus dobytka). Kolonisté nebyli etnicky jednotní. Neklidným obdobím bylo 18. století, kdy se lid bouřil proti náboženskému a sociálnímu útlaku. Koncem 19. století byla na území Valašska přivedena první železnice. Vznikem Československa se snížila zaostalost tohoto regionu. V době druhé světové války na Valašsku působili partyzáni. 

Pokud byste dnes hledali území Valašska, jeďte na východ Moravy!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *