TOP slova z valašsko-českého slovníku

20 nejvíce hledaných písmena i

SlovoVýznamZobrazenoNaposledy
inokedy (ji-) jindy 73 × 18. 4. 2024 18:59
isťeže (ji-) jistě, určitě 69 × 22. 5. 2024 9:26
iskérka (ji-), -y ž1 jiskřička 66 × 1. 6. 2024 11:02
iskérka (ji-), -y ž1 sedmikráska chudobka (léčivá bylina), viz též "chudobka" 65 × 1. 6. 2024 11:02
iščerka, -y ž1 ještěrka 63 × 12. 6. 2024 5:29
íkať, -á 5a volání íkavce 59 × 12. 6. 2024 3:13
ibovany (F) vyučený 52 × 12. 6. 2024 16:43
iný, inší (ji-) jiný 52 × 10. 6. 2024 22:05
i, -ji (příklonka) příklonka -li (ve 2.os.j.č. vyslovujeme i- [chceš-i, kúpíš-i, neseš-i...], ta se slovní koncovkou -š vytváří slabiku a ve výslovnosti přechyluje na ži. (Budu-ji mocť, přijdu a chceš-i[chceži], pomožu ti. Je-ji doma? Nosíš-i[nosíži] ten kłobúk?) 51 × 24. 5. 2024 0:10
ibovaný (M) zatížený, zaujatý 45 × 30. 5. 2024 16:15
izdébka (ji-), -y ž1 (Vi) komůrka, jizbička 45 × 18. 5. 2024 0:02
iďa jdouce, jda (přech. přít.) 36 × 13. 6. 2024 11:06
ivory, -ú m2 (B) pmn. odštěpky a třísky při tesání klád 35 × 25. 5. 2024 18:00
ináč (ji-) jinak (U nás to ďełáme ináč.) 31 × 13. 6. 2024 1:13
ip stále, neustále (Pršeło ip cełú noc.) 31 × 23. 5. 2024 20:52
ibryšní náhradní, přebytečný, nadbytečný (Poščáł mu svoju ibryšní kosu.) 28 × 10. 6. 2024 11:41
inakší (ji-) jiný, -é 28 × 18. 5. 2024 18:05
inštrument, -tr-, -u m2 nástroj 27 × 21. 4. 2024 15:33
ídať (jí-), -á 5a jídat, jídávat; 2. jíst často 23 × 19. 5. 2024 10:56
iskerka velka (F) kopretina bílá 23 × 12. 6. 2024 11:11