Odpočinek na Valašsku

Při poznávání krás valašské přírody, památek, zvyků apod. se určitě nevyplatí jet do této nádherné oblasti na „otočku“. A  proto je dobré mít dopředu sjednané ubytování. Ubytování najdou ti, kteří chtějí hotel v městském ruchu, ale také ti, kteří si chtějí odpočinout v přírodě.

Pokračovat ve čtení →

Valašské nářečí

Jiný kraj, jiný mrav. Toto rčení není výjimkou ani pro Valašsko a jeho obyvatele. I když nelze říci, že bychom nerozuměli jejich řeči. Používají valašský dialekt češtiny (východomoravská nářeční skupina). Jsou však dochovaná slova z původního jazyka Valachů, kteří přišli z Rumunska ve 13. století. Většinou jsou to slova spojená se salašnictvím, jejich původní obživou.

Pokračovat ve čtení →

Tipy na jídlo

Kraj má svébytnou kulinární tradici, kterou můžete alespoň zčásti ochutnat v každé místní restauraci. Za návštěvu stojí určitě chaty na hřebenech, šenky, pivovary a kavárny v dolinách. Valašsko patřilo historicky k nejchudším oblastem dnešní České republiky. Vydobýt z neúrodných políček alespoň zelí a brambory dalo hodně práce, trochu úrody poskytovaly stromy a zbytek zásob do spíže obstarala nevelká stáda ovcí a koz. Tyto čtyři ingredience jsou základem místních specialit dodnes.

Pokračovat ve čtení →

Valašské kroje

Valašsko si mimo jiné dochovalo také své lidové kroje. Jejich kroje jsou na rozdíl od oděvů z úrodných a ve své době bohatých krajů poměrně prosté. Díky horskému prostředí lze na krojích objevit řadu prvků, které jsou vázané na staré evropské formy oblékání a přírodní materiál. Kroje mužů a žen se liší.

Pokračovat ve čtení →

Náboženství na Valašsku

I Valašsko má své náboženství. Ti, co Valašsko a Valašský lid navštíví osobně poznají, že Valaši jsou národ velmi nábožensky založen a víra je mnohdy nezbytnou součástí jejich životů. Valašsko se svou náboženskou strukturou stále ještě výrazně liší od zbytku republiky. Převládá zde římskokatolické a evangelické náboženství.

Pokračovat ve čtení →

Po stopách Valašska

Valašsko je úchvatný region, který by měl každý alespoň jednou za svůj život navštívit. Za zmínku stojí nejen místní příroda, valašská města, venkov, obyvatelé a jejich nářečí, ale také valašská kultura, umění, hudba, zvyky a tradice. Nezapomeňte ani na místní gastronomii, která určitě stojí za to! Tento článek vás tímto malebným regionem provede od A až do Z.

Pokračovat ve čtení →

Pohostinné obyvatelstvo na Valašsku

Národnost

Na Valašsku žije 250 000 obyvatel. Obyvatelstvo má s odkazem na historii, osidlování a kolonizaci širší národností složení. Tvoří ho Češi, Moravané a Slováci. Starší data ukazují procenta skladby obyvatelstva. Statistiky k 1. březnu 2001 (385 627 obyvatel) ukazují 88,83% české národnosti, 7,35% moravské národnosti, 0,03% slezské národnosti a 1,37% národnosti slovenské.

Pokračovat ve čtení →